עקרונות ביה"ס ומטרותיו

א. בית חינוך לערכים

 •  לשמירת מצוות ולקיום אורח חיים דתי ברוח "תורה ועבודה".
 •  לאהבת התורה, העם והארץ.
 •  לחיי יצירה ובניין בארץ ישראל.
 •  לעבודת האדמה, ולהשתרשות בארץ נחלת אבות.
 •  לנאמנות למדינה, מוסדותיה וחוקיה.
 • לדמוקרטיה ולשוויון האדם.
 • לפתיחות ולסובלנות.
 • לשמירה על ערכי הסביבה, ולחיזוק הקשר בין האדם והטבע.
 • לפיתוח הזיקה לכל חלקי העם בארץ ובגולה.
 • לשותפות בבניית חברה צודקת ושוויונית ברוח חזונם של נביאי ישראל.
 • לחינוך שוויוני לבנים ולבנות תוך מתן ביטוי לייחודו של כל אחד.
 • ליושר אישי לאחריות כלפי הפרט והחברה.

ב. הובלה בלמידה

 • הקניית אהבת הלימוד.
 • שאיפה למיצוי יכולתם הלימודית של כל תלמידה ותלמיד.
 • פיתוח יכולת הלמידה העצמאית, וכן למידה ועבודה בצוות ולמידת תלמיד מרבותיו.
 • לימוד מעמיק של עולם היהדות ברוח פתוחה וביקורתית,  תוך הכרת מגוון הדעות בארון הספרים היהודי.
 • פיתוח סקרנות מדעית.
 • הקניית ידע והשכלה בנושאים המרכזיים לנו ולדורנו.
 • פיתוח המצוינות ועידוד ההישגיות החברתית והלימודית.
 • הקניית רגישות, ידע והבנה בתחומי תרבות ואמנות.

כלים ליישום העקרונות

לשם השגת עקרונות בית הספר ומטרותיו, משתמש בית הספר בכלים הבאים:

 • כיתות-אם נפרדות לבנים ובנות
 • כיתות לימוד מעורבות ברמות שונות
 • מגמות התמחות  מגוונות
 • מסלולי לימוד אישיים
 • עידוד כתיבת עבודות אישיות: עבודות גמר, ביוטופים, אקוטופים, גיאוטופים ופרוייקטים
 • יצירת תרבות וויכוח ויצירת כלים להכרעה בדילמות ערכיות
 • מסלולים תורניים
 • כיתות מב"ר
 • פנימייה חינוכית באווירה פתוחה וייחודית

מגמות ההתמחות בבית הספר:

 • ביולוגיה
 • מדעי הסביבה
 • תיאטרון
 • הנדסת תוכנה, מגמה זו משלבת שלושה מקצועות מוגברים:
  1. מדעי המחשב
  2. פיזיקה
  3. תכנון ותכנות מערכות (סייבר)
 • ספרות
 • מחשבת ישראל.