אודות בית הספר

בית הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה הוקם ע"י יישובי הקיבוץ הדתי בדרום הארץ, ושותפים בו יישובי המועצה האזורית חבל-יבנה.  בית הספר מחנך לערכי תורה ועבודה ברוח הקיבוץ הדתי ובראשם עשייה חברתית כערך דתי, ארון ספרים יהודי פתוח וחינוך דתי בחברה מעורבת לבנים ובנות מלכתחילה.

לבית הספר 3 מרכיבים:

א. חטיבת ביניים, ובה בכל שנתון מכיתה ז ועד כיתה ט 2-3 כיתות מקבילות ונפרדות לבנים ולבנות, וכן מרכז לימודי לסיוע ותמיכה לתלמידים המתקשים בלימודים.

ב. חטיבה עליונה, ובה בכל שנתון מכיתה י ועד כיתה י"ב 3 או 4 כיתות מקבילות ונפרדות: כיתות בנים, כיתות בנות וכיתת בגרות (מב"ר).

ג. פנימייה חינוכית  לרוב תלמידי כיתות י"א – י"ב המעוניינים והמתאימים.